FAQs Complain Problems

बिगतका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको बिबरण ।

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०७४।०१।१० च.नं. ५९७३ पत्रानुसारको यस कार्यालयमा कार्यरत साबिक स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको बिबरण ।

Documents: