सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

INVITATION FOR LETTER OF INTENT (LOI) FOR SHORT-LISTING OF CONSULTANTS FOR THE PREPARATION OF INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT (IUDP) OF GHORAHI SUB-METROPOLITAN CITY

फोहोरमैलाा व्यवस्थापन लागि कम्प्याकटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

फोहोरमैलाा व्यवस्थापन लागि कम्प्याकटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि कम्प्याकटर खरिद सम्बन्धी सीलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

सूचना डाउनलोड गर्नुहोस ।

Pages