FAQs Complain Problems

घोराही उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वच्छ खानेपानी‚ विपद् व्यवस्थापन र विज्ञान/स्टेम/ल्याव स्थापना/स्तरीकरणका लागि अनुदान प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।