FAQs Complain Problems

ठेलागाडा, नाङ्लो,डोको वा भुईमा तरकारी , फलफूल वा अन्य व्यापारिक सामान राखी वेचबिखन गरी आईराख्नु भएका व्यवासायिहरुले स्थान खाली गर्नु पर्ने सूचना ।