FAQs Complain Problems

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विवरण-२०७९

घोराही उपमहानगरपालिका
नगरसभा सदस्यज्यूहरुको विवरण
क्र.सं. नाम थर पद वडा सम्पर्क नं.  कैफियत
नरुलाल चौधरी नगर प्रमुख   ९८५७८१५०००  
हुमा कुमारी डि.सी. नगर उपप्रमुख   ९८५७८३२५५०  
राममणि पाण्डेय वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००१  
चित्र बहादुर चौधरी वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००२  
राम प्रसाद चौधरी वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००३  
मधु सुदन शर्मा वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००४  
विवेक बुढाथोकी वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००५  
विष्णुराम आचार्य वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००६  
खोपिराम चौधरी वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००७  
१० जितेन्द्र शाह वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००८  
११ चैतु कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष ९८५७८१५००९  
१२ दिपक पाण्डेय वडा अध्यक्ष १० ९८५७८१५०१०  
१३ कुल बहादुर लामिछाने वडा अध्यक्ष ११ ९८५७८१५०११  
१४ द्रोण बहादुर बहकरी क्षेत्री वडा अध्यक्ष १२ ९८५७८१५०१२  
१५ डुल्लुराम पोख्रेल वडा अध्यक्ष १३ ९८५७८१५०१३  
१६ भान सिं बुढा वडा अध्यक्ष १४ ९८५७८१५०१४  
१७ रमेश कुमार पाण्डेय वडा अध्यक्ष १५ ९८५७८१५०१५  
१८ तारा बहादुर डि.सी. वडा अध्यक्ष १६ ९८५७८१५०१६  
१९ राम लौटन चौधरी वडा अध्यक्ष १७ ९८५७८१५०१७  
२० भरतमणि अर्याल वडा अध्यक्ष १८ ९८५७८१५०१८  
२१ ज्ञान बहादुर रायमाझी वडा अध्यक्ष १९ ९८५७८१५०१९  
२२ मदन कुमार न्यौपाने नगरसभा सदस्य ९८४७८८०४५५ सदस्य
२३ छविलाल घर्तीमगर नगरसभा सदस्य ९८४७९२४०३७ सदस्य
२४ सुगा कुमारी डाँगी नगरसभा सदस्य ९८०९८८०९२२ म.सदस्य
२५ जीवा कुमारी सुनार नगरसभा सदस्य   द.म.सदस्य
२६ टोप बहादुर डाँगी नगरसभा सदस्य ९८६४८१९९५२ सदस्य
२७ शरद डि.सी. नगरसभा सदस्य ९८६८६१२५७९ सदस्य
२८ हिमा कुमारी पुरी नगरसभा सदस्य ९८०९८२२१७९ म.सदस्य
२९ सीता वि.क. नगरसभा सदस्य ९८०६२०९९६३ द.म.सदस्य
३० सुखराम चौधरी नगरसभा सदस्य ९८४४९३१३६६ सदस्य
३१ युवराज सुवेदी नगरसभा सदस्य ९८४७८६२६०६ सदस्य
३२ मिना बुढाथोकी नगरसभा सदस्य ९८४७८४५३६२ का.पा. सदस्य
३३ जानकी सुनार नगरसभा सदस्य ९८४११२४९०३ द.म.सदस्य
३४ पदम प्रसाद पोख्रेल नगरसभा सदस्य ९८४७९६१३९४ सदस्य
३५ भिम बहादुर कवर योगी नगरसभा सदस्य ९८४७९५८५४४ सदस्य
३६ रमला चौधरी नगरसभा सदस्य ९८०९५३१०८७ म.सदस्य
३७ लिलादेवी गोतामे  कामी नगरसभा सदस्य ९८२३७५९७८३ का.पा. सदस्य
३८ भुप बहादुर गिरी नगरसभा सदस्य   सदस्य
३९ विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा नगरसभा सदस्य ९८४७९३१९२२ सदस्य
४० साहना चौधरी नगरसभा सदस्य ९८४७८५५१०४ म.सदस्य
४१ माया नेपाली नगरसभा सदस्य ९८४४१२५६४१ द.म.सदस्य
४२ मोहनलाल खड्का नगरसभा सदस्य ९८४७८४५४१८ सदस्य
४३ गीता कुमारी चौधरी नगरसभा सदस्य ९८४७९६५४२३ सदस्य
४४ मायादेवी चौधरी नगरसभा सदस्य ९८६६८१६७५० म.सदस्य
४५ डल्लीदेवी सुनार नगरसभा सदस्य   द.म.सदस्य
४६ चिज बहादुर चौधरी नगरसभा सदस्य ९८५७८३६५१२ सदस्य
४७ लौटन कुमार चौधरी नगरसभा सदस्य ९८६६९३९४८२ सदस्य
४८ यमकला कुमारी पुनमगर नगरसभा सदस्य ९८०९८८१२२७ म.सदस्य
४९ गोमा कुमारी सार्की नगरसभा सदस्य ९८६८९८६०३० द.म.सदस्य
५० चुरामणी चौधरी नगरसभा सदस्य ९७४२३५६५२६ सदस्य
५१ जंग बहादुर चौधरी नगरसभा सदस्य ९८१०८९६१५१ सदस्य
५२ विष्णु कुमारी चौधरी नगरसभा सदस्य ९८६८६३७४२८ म.सदस्य
५३ पार्वती कामी नगरसभा सदस्य ९७४४२८४८५५ द.म.सदस्य
५४ पूर्ण बहादुर डाँगी नगरसभा सदस्य ९८४७८७८११२ सदस्य
५५ केशव शाह नगरसभा सदस्य ९८२२९१५३१७ सदस्य
५६ सपना वि.क. नगरसभा सदस्य ९८६८९८७२५८ द.म.सदस्य
५७ मनकलाल थारु नगरसभा सदस्य १० ९८४७८७०९५९ सदस्य
५८ मान बहादुर जि.सी. नगरसभा सदस्य १० ९८५७८३०८२९ सदस्य
५९ सरला ओली नगरसभा सदस्य १० ९८४७८२७२७५ म.सदस्य
६० केशरी विश्वकर्मा नगरसभा सदस्य १० ९८६४१४७०७० द.म.सदस्य
६१ बुद्धिराम बि.सी. नगरसभा सदस्य ११ ९८४४९०३६८० सदस्य
६२ चित्र बहादुर डाँगी नगरसभा सदस्य ११ ९८४७८६४४९१ सदस्य
६३ सरस्वता देवी गौतम नगरसभा सदस्य ११ ९८४४३३६०५ म.सदस्य
६४ कमल वि.क. नगरसभा सदस्य ११ ९८६८३६४२४० द.म.सदस्य
६५ भिमसेन थापा नगरसभा सदस्य १२ ९८६८६९८२३० सदस्य
६६ बुद्धिराम शर्मा नगरसभा सदस्य १२ ९८४७८५९३१८ सदस्य
६७ प्रज्ञा बुढा नगरसभा सदस्य १२ ९८६८०४९२४६ म.सदस्य
६८ शान्ता शेर्पाली नगरसभा सदस्य १२ ९८०९८७१३७० का.पा. सदस्य
६९ केसे घर्ती नगरसभा सदस्य १३ ९८४७९७७५८८ सदस्य
७० राजीव राज हौजाली नगरसभा सदस्य १३ ९८६९९८४२३६ सदस्य
७१ कामकली घर्तीमगर नगरसभा सदस्य १३ ९८४४९२३१३५ म.सदस्य
७२ टिका कुमार श्रेष्ठ नगरसभा सदस्य १४ ९८५७८१५०७३ सदस्य
७३ रचना कुमाल नगरसभा सदस्य १४ ९८५७८१५०७१ म.सदस्य
७४ पुष्पा परियार रावत क्षेत्री नगरसभा सदस्य १४ ९८५७८१५०७२ द.म.सदस्य
७५ माधव प्रसाद श्रेष्ठ नगरसभा सदस्य १५ ९८५७८३१०९७ सदस्य
७६ लेखनाथ बुढाथोकी नगरसभा सदस्य १५ ९८५७८३४९३९ सदस्य
७७ कृष्णादेवी रानामगर नगरसभा सदस्य १५ ९८४४९७२५८० म.सदस्य
७८ दुर्गा नेपाली नगरसभा सदस्य १५ ९८४७९५७५२१ द.म.सदस्य
७९ मानसिं बुढा नगरसभा सदस्य १६ ९८४४९३२९६२ सदस्य
८० बुद्धिराम चौधरी नगरसभा सदस्य १६ ९८४७८०३२७५ सदस्य
८१ श्रीमती पदमा चौधरी नगरसभा सदस्य १६ ९८०९५३६५२४ का.पा. सदस्य
८२ सुनिता सुनार नगरसभा सदस्य १६ ९८४४९७२०६५ द.म.सदस्य
८३ भद्रविर चौधरी नगरसभा सदस्य १७ ९८४७९६४४६२ सदस्य
८४ धनिराम चौधरी नगरसभा सदस्य १७ ९८४७९६३५२० सदस्य
८५ बसन्ता पोख्रेल नगरसभा सदस्य १७ ९८४७८६६७०४ का.पा. सदस्य
८६ शिबा बि.क. नगरसभा सदस्य १७   द.म.सदस्य
८७ किरण पोख्रेल नगरसभा सदस्य १८ ९८५७८३४५६७ सदस्य
८८ टिकाराम थापा नगरसभा सदस्य १८ ९८६६९८२४९० सदस्य
८९ लैया चौधरी नगरसभा सदस्य १८ ९८२९८१५१९९ म.सदस्य
९० दिपा नेपाली नगरसभा सदस्य १८ ९८४७९१५५३१ द.म.सदस्य
९१ खड्ग बहादुर घर्तीमगर नगरसभा सदस्य १९ ९८४९३७१९१० सदस्य
९२ जागेश्वर घर्तीमगर नगरसभा सदस्य १९ ९८४७९७६१९८ सदस्य
९३ हुकुमा घर्तीमगर नगरसभा सदस्य १९ ९८४७९७६७४७ म.सदस्य
९४ मञ्जु सुनार नगरसभा सदस्य १९ ९८२८८१५१३१ द.म.सदस्य
९५ पवित्रा विश्वकर्मा नगरसभा सदस्य   ९८६६९३८४२१ का.पा. सदस्य
९६ कमला परियार नगरसभा सदस्य   ९८१०८७३४८८ का.पा. सदस्य
९७ मान बहादुर सुनार नगरसभा सदस्य   ९८५७८३४२२६ का.पा. सदस्य