FAQs Complain Problems

श्री वडा कार्यालय सबै, सशस्त्र द्वन्द तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा घाइते भई अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार गर्नु हुन ।

Documents: