FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

(बैठक नं. ५८, मिति २०७६।०२।३१, शुक्रबार)

प्रस्ताव 

१.आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को निति तथा कार्यक्रम छलफल सम्वन्धमा ।

२. विविध सम्वन्धमा ।

 

निर्णय नं. १:

(बैठक नं. ५७, मिति २०७६/०२/२४, शुक्रबार )

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५७, मिति २०७६।०२।२४, शुक्रबार)

१. आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मिति सम्वन्धमा |

२. चेपे ड्यामको साझेदारी सम्वन्धमा |

३. जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

(बैठक नं. ५५, मिति २०७६/०१/१२, बिहिबार )

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक ५५,  मिति २०७६/०१/१२, बिहिबार)

(बैठक नं. ५४, मिति २०७६/०१/०४, बुधबार )

    प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५४, मिति २०७६/०१/०४, बुधबार )

१.सार्वजनिक सुनवाई सम्वन्धमा

२. सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति दिने सम्वन्धमा

Pages