FAQs Complain Problems

एकिकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीबाट विद्यार्थी परिचय पत्र बनाउने सम्बन्धी सूचना ( घोराहीमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु, मिति २०८०/०५/१९)