FAQs Complain Problems

घोराही उपमहानगरपालिका, १,२,३ र ५ नं, वडाका खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाता लिनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना (मिति २०७८/११/२९)