FAQs Complain Problems

विषयगत, कक्षागत तथा तहगत सिकाइ उपलब्धी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (मिति २०७८/०३/२९, घोराहीमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)