FAQs Complain Problems

२०७३/०७४ मा लागु हुने कर तथा शुल्कहरुको दर रेट

२०७३/०७४ मा घोराही नगरपालिका क्षेत्रमा लाग्ने कर तथा शुल्कहरुको दर रेट डाउनलोड गर्नको लागि तलको फाइल मा क्लिक गर्नुहोस |