FAQs Complain Problems

IEMIS फाइल अपलोड गर्ने सम्बन्धमा । (घोराहीमा अवस्थित सबै विद्यालयहरु)