FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मोटरसाइकल खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

 
 

घोराही उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

घोराहीदाङ

 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

घोराही उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय दाङ

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मितिः- २०७६।०६।२९

Pages